XIVI Мiжнародна конференцiя
КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2018)
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Вiнниця
15-17 жовтня 2018 року

Метою конференції є обговорення питань контролю і управління технічними, екологічними, виробничими, медико-біологічними та іншими складними системами для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, штучного інтелекту та інших підходів технічних наук до розв'язання проблем в екології, ресурсо- та енергозбереженні, менеджменті, медицині тощо.

Напрямки роботи конференції:

  • Теоретичні основи контролю та управління (загальні питання математичного моделювання та керування, математичні методи в моделюванні та керуванні, моделювання та керування в умовах невизначеності);
  • Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління (Інтернет речей, методи та засоби вимірювання та контролю, обробка оптичної інформації в системах контролю та управління, телекомунікації та комп’ютерні мережі, електроніка та обчислювальна техніка в системах управління, програмні засоби систем управління);
  • Контроль та управління в окремих галузях (контроль і управління в енергетиці, на транспорті, в екології і гірничій справі, в біотехнічних системах, медицині, будівництві, менеджмент в організаційно-економічних системах тощо);
  • Методологія підготовки фахівців з інформаційних систем контролю і управління (контроль і управління системами навчання, тренажерні системи, сучасні напрями і методики підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з інформаційних систем);
  • Інтелектуальні технології в системах управління (інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, оптимізація та прийняття рішень, розпізнавання образів в системах контролю і управління, нечіткі методи і моделі в управлінні, нейронні мережі, генетичні та інші евристичні алгоритми, експертні системи).

Головні дати:

Подання заявок до 10 вересня
Подання тез до 10 вересня
Повідомлення про включення до програми конференції 30 вересня
Сплата реєстраційних внесків до до 10 жовтня
Початок реєстрації 15 жовтня о 9:00
Відкриття конференції 16 жовтня о 10:00.

Культурна програма

Для учасників конференції плануються оглядові екскурсії визначними місцями м. Вінниці та Вінницької області. Вінниця – місто над Бугом, центр одного з наймальовничіших регіонів України – Поділля. Органічне поєднання чудових природних ландшафтів з сучасною урбаністичною цивілізацією створює неповторний колорит. Історія міста налічує понад шість століть, протягом яких через нього прокочувалися хвилі воєн і революцій, розбудов і процвітання. Всі вони залишили свій відбиток у цікавих пам’ятках. Велика кількість кафе, парків, розважальних центрів приваблює мешканців і гостей міста. У місті діє один з найбільших і найвидовищніших у Європі світломузичних фонтанів.

Контактна інформація
кафедра КСУ, ВНТУ,
Хмельницьке шосе, 95, м.Вiнниця, 21021, Україна
Тел.: +38 (098) 503 85 89
E-MAIL : kuss2018@vntu.edu.ua
Web-сайт conferences.vntu.edu.ua/index.php/mccs/mccs2018